MATEJ RESTAURANT

39 Nguyễn Thần Hiến, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam.
Hotline: 0934981076 (9:00 – 22:00)
matejrestaurant@gmail.com

Đặt bàn của bạn